מדיניות פרטיות

www.ima4ima.co.il - מדיניות פרטיות

 

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנמסר על ידך במסגרת שימושך באתר או אשר נאסף במסגרת שימושך באתר.

פרטיותך חשובה לנו, ואנו מעוניינים להיות שקופים באשר לאופן בו אנו עושים שימוש במידע שאת מוסרת לנו.

 

המידע שאנו אוספים ביחס אליך:

 

  • מידע שמסרת לנו במסגרת הקמת החשבון לאתר.

· מידע שנמסר לנו על ידי שירותי של צדדים שלישיים, ככל שהשתמשת בהם לצורך התחברות לאתר או לשם הקמת חשבונך, למשל אם התחברת אל האתר באמצעות פייסבוק, ככל שנתיר התחברות כזו, אזי אנו יכולים לקבל מפייסבוק פרטים אודות: שמך, תמונתך, גילך, שפתך, כתובת המייל שלך, רשימת חבריך בפייסבוק, וכן פרטים נוספים שאותם שירותים מעבירים, ככל הנראה בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.

· כאשר את עושה שימוש באתר, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מידע אודות שימושיך עשוי להיות נאסף על ידנו, כגון: תאריכי ושעות כניסתך לאתר, הדפים בהם ביקרת, זמן שהייתך באתר או בחלקיו השונים, המוצרים שהזמנת, פעילויות שנטלת חלק בהם ועוד, זאת אף באמצעות בשימוש באמצעות מזהים טכנולוגים המוטמעים בציוד שאתה משתמש בו ו/או בשירותים הטכנולוגים בהם אתה עושה שימוש כגון: כתובת IP.

· אנו ושותפים עיסקיים שלנו עשויים להשתמש ב"עוגיות" (cookies) או טכנולוגיות דומות, העושות שימוש בקובץ שאנו שולחים לאמצעי שבעזרתו את/ה מתחבר/ת לאתר. קובץ זה, אשר גלוי לנו ויש לנו רשות כניסה אליו, אוגר מידע על אופן שימוש באמצעי שברשותך והדבר מסייע לנו להתאים את האתר טוב יותר אליך. אנו עשויים לטמון בקובץ זה גם מידע משלנו לשם מטרה זו. לרוב יש לך האופציה לחסום את השימוש ב"עוגיות" באמצעות התוכנה שבעזרתה את/ה גולש/ת לאתר, אבל הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר.

  • כל מידע שאת העלת לאתר.
  • הצבעותיך במסגרת סקרים.

· אופן מילוי טפסים באתר ובחירותיך במסגרתו של האתר.

כיצד אנו משתמשים במידע?

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות הבאות:

• הפעלת ותחזוקת האתר - באמצעות המידע שאנו אוספים, אנו יכולים לקיים את הפעילויות שבאתר.

• להודיע ​​לך על שינויים באתר.

• לאפשר לך להשתתף בתכונות אינטראקטיביות של האתר כאשר את בוחרת לעשות כן, ככל שהן זמינות.

• לשם ביצוע ניתוחים על מנת שנוכל לשפר ולפתח את האתר, ולהציג בפניך חומר שיווקי באופן תואם יותר.

• לבחון כיצד נעשה שימוש באתר

• לזהות, למנוע ולטפל בבעיות טכניות.

• לשם התאמת האתר להעדפותיך ומאפייניך.

• על מנת לתקשר עימך. אנו עשויים להשתמש במידע כדי לספק לך תוכן, פרסומים, ידיעונים או להציע לך מנויים, שירותים ומוצרים, השתתפות באירועים וכדומה.

• לקדם את הבטיחות והאבטחה של האתר ושל המשתמשים שלנו.

• לשם הגנה על זכויותינו המשפטיות.

• לשם מניעת מעשי הונאה או פעילות אסורה, וכן לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר.

• לשם בחינת עמידת המשתמשים בהתחייבויותיהם כלפינו ולשם פתרון סכסוכים.

• לצרכי מחקר וסקרים.

• לצרכי התחשבנות כספית וגביית תשלום.

• לצורך ניהול בעלי החשבון באתר.

•לצרכי שירות לקוחות.

משמעות הדבר היא שאנו יכולים לגשת למידע בזמן אמת, לשמור אותו, לפרסם אותו, לאחסן בארכיון, לנתח, לשנות, לשלב אותו עם מידע אחר שיש לנו ממקורות אחרים, כולל מידע אודותיך מצדדים שלישיים.

כיצד אנו משתפים במידע?

כל המידע שנאסף על ידנו דינו כמידע פומבי , ואנו רשאים לשתף אותו עם יתר המשתמשים באתר ועם שותפים עיסקיים שלנו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו עשויים לחשוף מידע אודותיך, אם אנו מאמינים כי: הדבר נדרש על פי דין, או על מנת לאכוף או להגן על זכויותינו או זכויותיהם של לקוחותינו, שותפינו העיסקיים, המשתמשים או הספקים שלנו, או כדי לאכוף את המדיניות הזו או תנאי השימוש של האתר.

במקרה בו אנו מבצעים או מעריכים ביצוע עסקה, כמו מיזוג, רכישה על ידי חברה אחרת, או מכירה של כל או חלק מנכסיה (כמו באתר המכירה), אנו עשויים לחשוף או להעביר את כל המידע שלך, כולל אישי מידע, אל הגוף הקולט.

שונות

 

ככל שסימנת את הסכמתך במסגרת האתר, אזי הנך נותנת בזאת הסכמתך לקבל בדואר האלקטרוני, שמסרת לנו, פירסומות מסחריות או אחרות ו/או עדכונים ו/או חומר שיווקי כלשהו הנוגע לעסקינו. על אף האמור לעיל בתת סעיף זה, את רשאית לבקש מעימנו באמצעות פנייה למוקדי השירות שלנו או באמצעות מייל חוזר, כי לא ישלחו אליך דברי פרסומת שעל משלוחם חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל"ב- 1982.

 

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מעימנו להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודותיך.

 

 

תקנון קבוצות וואטס אפ

 

1. קבוצות הוואטס אפ , מופעלות ע"י אתר אמא4אמא והינן קבוצות תמיכה בלבד. אין לראות בהמלצות השונות, כהמלצות של אנשי מקצוע או מי מטעם האתר (אמא4אמא).

2. התכנים העולים בקבוצות, הינן באחריותן המלאה של הרשומה בקבוצה .אמא4אמא לא תישא באחריות כלפי הרשומה בקבוצה, והרשומה אינה יכולה לבוא בכל טענה כלפי אמא4אמא.

3. אמא4אמא רשאית לפרסם דברי פרסום ושיווק מטעם האתר או מטעם חברות מסחריות.

4. אמא4אמא רשאית לפרסם תכנים שונים המופיעים באתר, בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלה.

5. יש להתכתב בצורה מכובדת ונאותה ואין להשתמש במילים בוטות או מעליבות.

6. חל איסור על פרסומים מטעם הרשומה, אלא באישורה של הנהלת האתר.

7. אמא4אמא רשאית להסיר את הרשומה מהקבוצה , עקב התנהלות מילולית לא נאותה, או פרסום שלא קיבל אישור מהנהלת האתר.

;

הצטרפי לקבוצות הוואטסאפ הייחודיות של אמא4אמא בחינם,וקבלי הטבות מפנקות ומוצרים ייחודים מתנת מגוון מותגים עבור אמהות והריון במיוחד בשבילך

X

בלחיצה על כפתור השליחה אני מאשרת שקראתי ואני מסכימה לתקנון האתר ולתנאי השימוש
האתר מיועד לנשים בלבד.